• Hem
  • Produkter
  • Asfaltsfiber

Asfaltsfiber

Asfaltsfiber för alla!

BindBit® CM (Blandfiber)
Detta är Laxå Bruks unika asfaltsfiberprodukt bestående av både mineral- och cellulosafiber i förhållandet 60/40. Produkten är väl beprövad och har funnits på marknaden i över 15 år. BindBit CM förenar de två fibersorternas bästa egenskaper till en produkt med brett användningsområde och löser snabbt och säkert upp sig i massan med jämn fördelning. Produkten fungerar som bitumenbärare, stabilisator och förhindrar också bindemedelsdränage. En hög bindemedelshalt kan med fördel användas. Ytbehandlad för snabb dispergering.

BindBit® C (Cellulosafiber) 
Denna asfaltsfiber består av ren cellulosafiber har därmed i viss mån samma egenskaper som BindBit® CM. Hög uppsugningsförmåga och snabb blandningstid med jämn fördelning är faktorer som talar för denna fiber. Ytbehandlad för snabb dispergering.

BindBit® M (Mineralullsfiber) 
Denna asfaltsfiber består av mineralullsfiber som ökar bitumenblandningens viskositet och gör bindemedlet tixotropt, fibern suger inte upp bindemedlet. Bitumens egenskaper tillvaratas då optimalt i massan genom att bilda en tjock bindemedelsfilm runt stenaggregaten. Bindemedlets åldringsbeständighet och temperaturegenskaper förändras inte av mineralfibern. BindBit M fördelar sig snabbt och jämnt i massan. Ytbehandlad för snabb dispergering.

Världsledande teknik leder till vinster för alla, inte minst för miljön. Vi talar om Vägfiber för framtiden!

Laxå Bruk och Skanska startade utvecklingen av fiberanvändning i asfaltsmassor för mer än 30 år sedan. Till en början var det ytbehandlad mineralfiber som användes både till dränerande och stenrika massor.
Ungefär samtidigt startades en motsvarande utveckling i Tyskland, men då med cellulosafiber som stabilisator.
För att undvika permanent deformation på högtrafikerade vägar används i asfaltsblandningen en stenfraktion med större andel stora stenar. Stenfraktionens struktur binds då samman av en stark asfaltsblandning bestående av olika filler, bitumen och vägfiber. Det finns ett flertal olika topbeläggningar där vägfiber används t.ex. tät asfalt (Stone Mastic Asphalt), dränerande asfalt, bullerdämpande och vattentät asfalt.
Vi har lång erfarenhet av utveckling och tillverkning av asfaltsfiber. För ca 15 år sedan lanserade vi en blandfiber bestående av både mineral- och cellulosafiber, där vi lyckats förena de båda fibertypernas egenskaper så att de samverkar till en produkt med mycket brett användningsområde.
Laxå Bruks egentillverkade asfaltsfiber produceras uteslutande av svenska råvaror. Då våra asfaltsfiberprodukter består av svenska råvaror i egen centralt belägen anläggning, innebär detta korta transporter av både råvara och färdig produkt, med minskad miljöbelastning som följd.

 

Du är alltid välkommen

att kontakta oss!

Laxå Bruk AB            Telefon: 0584-522 00            Fax: 0584-522 01            E-post: office@laxabruk.se
695 72 Röfors

Copyright © 2017 Laxå Bruk AB
Webbutveckling av Webino