StL-Elite

StL-Elite - En världsnyhet för stallet!

Elite är en unik pellets som innehåller två olika sorters pappersråvaror med både korta och långa fibrer för att maximera produktens prestanda. Elite är produkten för dig som vill ha det bästa och samtidigt är ute efter att göra arbetet enklare i stallet.

Med andra ord ett strö som inte bara hästen väljer...

Fördelar med StL Elite:
- Pelletsform ger en långtidsverkande funktion
- Enastående uppsugningsförmåga
- Minskad risk för hovröta, hosta och allergier
- Värmebehandlad över 100° C för att minimera ev. bakterietillväxt
- Inga terpentinångor - bra för djur och människor
- Bättre stallmiljö
- Drygt och ekonomiskt
- Mindre gödselvolym
- Binder ammoniakångor
- Damm avskiljs vid tillverkningen
- Miljövänligt - maskar och mikroorganismer bryter snabbt ner produkten

Användning:
Starta upp genom att pudra den rengjorda boxen med en kalkprodukt för positiv sanitär- och ph-värde höjande effekt.

Lägg in 120-140 kg i en normalstor box. Pelletsen trampas sönder av hästen vilket gör att bädden växer så att det efter några dagar bildas en mjuk och dammfri bädd.

Vid mockning - ta bort gödsel och blöt strö. När du mockar faller det finfördelade materialet genom grepen, vilket innebär att inget slängs i onödan. Gräv inte i boxen då detta försämrar bäddens funktion och ökar materialåtgången.Den mycket höga uppsugningsförmågan gör åtgången begränsad.

Fyll på med ny StL Elite vid behov.

1-2 gånger per år bör allt material tas ut ur boxen och starta sedan om från början.

Kontakta oss gärna för prover och priser!

Du är alltid välkommen

att kontakta oss!

Laxå Bruk AB            Telefon: 0584-522 00            Fax: 0584-522 01            E-post: office@laxabruk.se
695 72 Röfors

Copyright © 2017 Laxå Bruk AB
Webbutveckling av Webino